12 jun 2009 10:56

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

Benoeming van de adjunct-directeur-generaal bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

Benoeming van de adjunct-directeur-generaal bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat mevrouw Anne Ottevaere benoemt tot adjunct-directeur-generaal bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers. Mevrouw Ottevaere was de beste kandidaat in de rangschikking van de selectiecommissie die SELOR organiseerde.