02 dec 2011 10:59

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal

De ministerraad beslist op initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle het mandaat van Monique Warnier als adjunct-administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen te verlengen. De verlenging is het gevolg van een arrest van de Raad van State.