02 apr 2010 13:40

RIZIV

Benoeming van een lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

Benoeming van een lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx de heer G. Niesten benoemd tot lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) als vertegenwoordiger van de verzekeringinstellingen (*). De heer G. Niesten vervangt de heer H. Proesmans, die eervol ontslag kreeg, tot 29 september 2014.   (*) ontwerp van koninklijk besluit.