03 apr 2009 11:53

RIZIV

Financiering van het peterschap in ziekenhuizen en het bijkomende verlof voor personeelsleden ouder dan 50 jaar

Financiering van het peterschap in ziekenhuizen en het bijkomende verlof voor personeelsleden ouder dan 50 jaar

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit aangenomen dat de vergoeding vastlegt die in het sociale akkoord voor de gezondheidssector van 2005 werd overeengekomen voor de financiering van het peterschap in ziekenhuizen en het bijkomende verlof voor 2009.

Het sociale akkoord behelst bijkomend verlof voor ouder personeel, dat geen beroep doet op de maatregelen voor eindeloopbaan, en het peterschap, namelijk de maatregelen die de overdracht van kennis en ervaring van oudere werknemers aan jongeren met minder basisopleiding moeten bevorderen.

In de begroting 2009 zijn financiële middelen in het budget van de RIZIV uitgetrokken voor de financiering van het peterschap in ziekenhuizen en het bijkomende verlof voor oudere werknemers. 

Het RIZIV zal de nodige middelen in het Fonds sociale Maribel storten voor de privé-ziekenhuizen en in het Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en diensten van de RSZ-PPO voor de openbare instellingen en diensten.