01 okt 2021 15:40

RIZIV: vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten ter financiering van het Fonds voor de medische ongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2019, 2020 en 2021. 

De ontwerpen voorzien dat het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het fonds voor de medische ongevallen is vastgesteld op:

  • 14.771.568,66 euro in 2019
  • 15.367.188,30 euro in 2020
  • 21.549.468 euro in 2021

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.