02 mei 2022 08:54

Roerende schenkingen laten registreren voortaan ook digitaal via MyMinfin

Vanaf 1 mei 2022 kunnen burgers een roerende schenking voortaan ook digitaal laten registreren via MyMinfin.

Het laten registreren van een roerende schenking via MyMinfin heeft meerdere voordelen:

  • het gaat snel;
  • geen verzending meer per post met risico op verlies;
  • van achter de pc;
  • de behandeling van de aanvraag kan opgevolgd worden.

 

Bij schenking van roerende goederen gaat het niet alleen om het schenken van geld. Het gaat over alle roerende goederen, maar in de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van ‘bankdonaties’.

Een bankdonatie is een indirecte donatie via een overschrijving van uw rekening naar de rekening van de ontvanger. Er komt dus geen notaris aan te pas. Om aan te tonen dat het inderdaad om een schenking gaat en om de voorwaarden te bepalen, wordt een bewijsstuk opgesteld, dat ter registratie aan de administratie wordt voorgelegd.

Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker roerende goederen kosteloos en onherroepelijk overdraagt aan een begunstigde en waarbij de begunstigde de goederen aanvaardt.

Als de schenking niet geregistreerd is, hoeft de begunstigde geen schenkbelasting te betalen, maar als de schenker binnen een bepaalde termijn na de schenking overlijdt, moet de begunstigde het hogere tarief van de erfbelasting op de schenking betalen.

Als de schenking wordt geregistreerd, betaalt de begunstigde schenkbelasting, maar als de schenker vervolgens binnen een bepaalde termijn overlijdt, is op de schenking geen erfbelasting verschuldigd.

De laatste jaren zijn het aantal geregistreerde schenkingen sterk toegenomen omdat steeds meer mensen nadenken over hoe ze op een fiscaal interessante manier een vermogen kunnen nalaten. In 2020 waren er 13.299 geregistreerde roerende schenkingen boven een bedrag van 12.500 euro.