26 jun 2009 14:18

Roerende voorheffing

Aanpassing van het wetboek van de inkomstenbelasting inzake het afzien van de inning van roerende voorheffing

Aanpassing van het wetboek van de inkomstenbelasting inzake het afzien van de inning van roerende voorheffing

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het wetboek van de inkomstenbelasting aanpast op het vlak van de inning van de roerende voorheffing. De roerende voorheffing wordt niet geïnd voor:

  • de dividenden betaald aan Belgische inrichtingen van vennootschappen die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd 
  • de geringe uitgiftepremies van effecten uitgegeven door bepaalde instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de EER.