04 jun 2010 19:16

Rookdetectoren

Verbod op het gebruik van ionisatierookdetectoren in huis

Verbod op het gebruik van ionisatierookdetectoren in huis

Het gebruik van ionisatierookdetectoren in huis wordt verboden. De ministerraad heeft daarvoor een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom goedgekeurd. 

Vanaf 1 september 2020 is het verboden om ionisatierookdetecotren in huis te hebben. De verkoop voor huishoudelijk gebruik is verboden vanaf 1 september 2010.   

De maatregelen passen binnen de initiatieven van de gewesten om het gebruik van rookdetecoren van het optische type te bevorderen en zelfs te verplichten.

De ionisatierookdetectoren kunnen nog worden gebruikt in de industrie zonder toelating, indien ze aan bepaalde veiligheidsvereisten voldoen en  indien het type van toestel is goedgekeurd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

(*) wijziging an het kb van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.