14 nov 2011 10:00

RSZPPO - Perscommuniqué

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) publiceert zijn 'Jaarverslag 2010'.

    Dit rapport bevat relevante regelgeving, een activiteitenverslag, statistische gegevens en financiële resultaten voor de kerntaken van de parastatale: kinderbijslag, aangiften en inning van bijdragen, pensioenfinanciering en Sociale Maribel. De RSZPPO vervult deze opdrachten binnen de lokale en provinciale overheidssector, m.n. gemeenten, provincies, OCMW's, intercommunales en lokale politiezones.