COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

20 apr 2007 17:00

RTBF

Gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de RTBF met een vaste benoeming

Gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de RTBF met een vaste benoeming

Op voorstel van minister van Pensioenen Bruno Tobback keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de RTBF met een vaste benoeming, met toepassing van artikel 8, §1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. Het ontwerp stelt een aanstelling als "conseiller en staff de direction", met toepassing van het personeelsstatuut van de RTBF, gelijk met een vaste benoeming.