16 mrt 2007 16:00

Ruimtetuigen

Regeling van de lancering, bediening van de vlucht en geleiding van ruimtetuigen

Regeling van de lancering, bediening van de vlucht en geleiding van ruimtetuigen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen voorstelde en dat sommige bepalingen uitvoert van de wet op de activiteiten van de lancering, bediening van de vlucht en geleiding van ruimtevoorwerpen. (wet van 17 september 2005) Het ontwerp vormt het administratief kader waarbinnen de minister machtigingsaanvragen kan onderzoeken en toekennen, en de controle en het toezicht van de activiteiten kan regelen. Het schrijft ook voor op welke wijze de voorwerpen worden geregistreerd en het repertorium van machtigingen en het Nationaal register van de ruimtevoorwerpen worden bijgehouden. Het ontwerp beschrijft nauwkeurig de milieueffectstudies bepaald door de wet zoals onder andere het gebruik van nucleaire energiebronnen aan boord van het ruimtetuig. Het regelt ook de procedure om de schade te ramen wanneer België een ruimtetuig lanceert, wijst een crisiscentrum aan en legt de dossierkosten vast. De ministerraad geeft ook opdracht aan de minister van Wetenschapsbeleid om in samenwerking met zijn collega van Leefmilieu een aangepast instrument uit te werken om de EU richtlijn 2004/35 over milieuaansprakelijkheid toe te passen bij het onderzoek van dergelijke dossiers.