30 sep 2004 15:50

Rusland ondertekent Kyoto-protocol

«Nu ook Rusland het Kyoto-protocol heeft ondertekend is de welles-nietes discussie over Kyoto afgesloten,» reageert minister van Leefmilieu Bruno Tobback enthousiast. «Het komt er nu op aan om de afgesproken reductiemaatregelen uit te voeren.»

«Nu ook Rusland het Kyoto-protocol heeft ondertekend is de welles-nietes discussie over Kyoto afgesloten,» reageert minister van Leefmilieu Bruno Tobback enthousiast. «Het komt er nu op aan om de afgesproken reductiemaatregelen uit te voeren.»

Dankzij de goedkeuring door Rusland treedt het Kyoto-protocol eindelijk in werking. Hiervoor moesten minstens 55 landen die in 1990 verantwoordelijk waren voor 55 procent van de CO2-uitstoot van de geïndustrialiseerde landen het onderschrijven. Vermits de VS -met 36 procent van de uitstoot- drie jaar geleden besloten niet mee te doen, was de ratificatie van Rusland noodzakelijk. «Ik wil Rusland feliciteren met hun keuze tot ratificatie», zegt Bruno Tobback. «Hun handtekening neemt alle onzekerheden weg over het al dan niet in stand houden van het Kyoto protocol binnen Europa. Het komt er nu voor ons land op aan om haar engagementen waar te maken.» Concreet betekent dit dat België de uitstoot van broeikasgassen met 7.5 procent zal terugdringen, vergeleken met de 1990. «Alle regeringen hebben zich hiertoe verbonden en zetten de juiste stappen. Het komt er nu op aan om de ingeslagen weg verder te gaan om zo de vooropgestelde reducties te behalen,» besluit minister Tobback.