23 nov 2007 14:43

RVA

Overdracht van bedragen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Overdracht van bedragen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

De ministerraad keurde vier ontwerpen van koninklijk besluit goed over de overdracht van bedragen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het voorstel gaat uit van minister van Sociale Zaken Didier Donfut. Twee ontwerpen hebben betrekking op de bijzondere vergoeding die aan de RVA wordt toegekend voor de financiering van het samenwerkingsakkoord voor de sociale economie. Ze stellen het transferbedrag voor 2006 en 2007 vast op 2 miljoen euro. Het betreft een transfer van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) naar de RVA. Het derde ontwerp heeft betrekking op de bijzondere vergoeding voor de financiering van startbaanovereenkomsten. Het bedrag dat voor 2007 wordt overgedragen van de RSZ (globaal beheer) naar de RVA wordt op 17.116.000 euro vastgesteld. Het vierde ontwerp gaat over de bijzondere vergoeding voor de financiering van de start- en stagebonussen. Het bedrag voor 2007 wordt vastgesteld op 10,172 miljoen euro. Het betreft een transfer van de RSZ (globaal beheer) naar de RVA.