22 feb 2008 19:31

Sabine Laruelle stelt invoering van RPA voor

Minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

De Nationale Bank van België heeft vandaag, vrijdag 22 februari, de studie over de energieprijzen en voedingsproducten aan de regering bezorgd. De regering had die studie in januari gevraagd om het debat over de prijzen en de koopkracht in alle objectiviteit te kunnen voeren.

De regering zal zo snel mogelijk gevolg proberen te geven aan de aanbevelingen die de Nationale Bank in deze studie formuleert. Ze zal onder meer nagaan hoe de concurrentie in de verschillende deelsectoren kan worden aangezwengeld.

Als voorbereiding daarop zullen eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle een aantal vertegenwoordigers van de productiesector, de voedingsindustrie, de kleinhandel en de grootwarenhuizen ontmoeten.

Sabine Laruelle, minister van Economie, zal uitzoeken hoe de monitoring van de evolutie van de voedingsprijzen kan worden gegarandeerd, in het bijzonder door een beroep te doen op deskundigen. In dat kader zal ze tijdens een vergadering met de verschillende sectoren een voorstel doen om een raad voor prijsanalyse (RPA) in te voeren.

Die raad, die uit deskundigen zou zijn samengesteld, zou ermee belast zijn:

• na te gaan in welke sectoren problemen opduiken bij de evolutie van de productprijzen;
• als het nodig is, snel grondige analyses te maken door middelen van de FOD Economie te gebruiken.

De RPA zou de conclusies van zijn werk aan de minister bezorgen en haar voorstellen:

• de sector uit te nodigen om snel toelichting te komen geven als de prijzen abnormaal stijgen;
• de mededingingsautoriteiten op de hoogte te brengen als op het gebied van prijzen verdachte gedragingen worden vastgesteld.