29 sep 2011 13:25

Salduz-arrest

Rechtzetting van het persbericht: financiële impact van de wijziging van het wetboek van strafvordering naar aanleiding van het Salduz-arrest

Rechtzetting van het persbericht: financiële impact van de wijziging van het wetboek van strafvordering naar aanleiding van het Salduz-arrest

De Communicatiedienst van de Federale Ministerraad heeft deze voormiddag een persbericht over de financiële impact van de wijziging van het wetboek van strafvordering naar aanleiding van het Salduz-arrest gepubliceerd. In tegenstelling tot wat het persbericht vermeldde, heeft de ministerraad geen beslissing over de budgettaire consequenties genomen, maar enkel kennis genomen van het dossier. De ministerraad heeft beslist het dossier door te verwijzen naar een Werkgroep Beleidscoördinatie. Die zal vergaderen op gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden van het kernkabinet en de staatssecretaris voor Begroting.