13 nov 2020 16:08

Samenstelling en werking van de coördinatiecel van de Covid-19-commissaris

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de samenstelling en de werking van de coördinatiecel van de Covid-19-commissaris en de Covid-19-adjunct-commissaris.

Pedro Facon en Carole Schirvel werden aangesteld bij het koninklijk besluit van 9 oktober 2020 als, respectievelijk, Covid-19-commissaris en Covid19-adjunct-commissaris. Om te zorgen voor de nodige inhoudelijke omkadering van de commissaris en de adjunct-commissaris voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in een coördinatiecel waarvan de leden en experten worden aangeduid door de eerste minister en de minister van Volksgezondheid. 

De cel kan ook een beroep doen op externe experten. Deze moet multidisciplinair zijn samengesteld. Naast specifieke wetenschappelijke kennis en competenties op het vlak van communicatie zijn ook competenties en kennis vereist op het vlak van geestelijke gezondheid, de verschillende kwetsbare doelgroepen en gezondheidspreventie en -promotie.

Via begrotingsberaadslaging van 16 oktober 2020 werden de nodige kredieten voor het commissariaat ingeschreven in de begroting 2020 van de FOD Sociale Zekerheid onder programma 24/16. In de ontwerpbegroting 2021 werden de kredieten voor 12 maanden ingeschreven.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.