15 jul 2016 16:09

Samenstelling van de bestuurlijke Commissie belast met toezicht op de specifieke methoden voor gegevensverzameling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een plaatsvervangend voorzitter aanwijst voor de bestuurlijke Commissie belast met toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Mevrouw Els De Breucker, onderzoeksrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, wordt vanaf 1 juli 2016, voor een termijn van vijf jaar, aangewezen als plaatsvervangend voorzitter in de hoedanigheid van onderzoeksrechter.