12 jul 2012 13:23

Samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing en op voorstel van minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling Steven Vanackere de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling goed. Het ontwerp van koninklijk besluit legt het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de raad vast.

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling bestaat uit:

  • 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties
  • 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties
  • 3 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor milieubescherming
  • 3 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking
  • 2 niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers van de Raad voor het Verbruik
  • 2 vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 en verleent advies, organiseert een forum, stelt onderzoek en wetenschappelijke studies voor en creëert een draagvlak op het vlak van duurzame ontwikkeling.