05 dec 2011 22:55

Samenstelling van de nieuwe regering

De Koning ontving deze avond op het Kasteel Belvedère de heer Elio Di Rupo, formateur, en heeft hem tot Eerste minister benoemd. De heer Di Rupo heeft de Koning de namen van de ministers en van de staatssecretarissen van de nieuwe regering voorgelegd

De Koning ontving deze avond op het Kasteel Belvedère de heer Elio Di Rupo, formateur, en heeft hem tot Eerste minister benoemd. De heer Di Rupo heeft de Koning de namen van de ministers en van de staatssecretarissen van de nieuwe regering voorgelegd

 • De h. S. VANACKERE, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken ;
 • De h. D. REYNDERS, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken ;
 • De h. J. VANDE LANOTTE, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee ; 
 • De h. V. VAN QUICKENBORNE, Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen ;
 • Mevr. J. MILQUET, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken ;
 • Mevr. L. ONKELINX, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen ;
 • Mevr. S. LARUELLE, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw ;
 • De h. P. DE CREM, Minister van Landsverdediging ;
 • De h. P. MAGNETTE, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden ; 
 • Mevr. A. TURTELBOOM, Minister van Justitie ;
 • De h. O. CHASTEL, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging ;
 • Mevr. M. DE CONINCK, Minister van Werk ;
 • De h. M. WATHELET, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister ; 
 • De h. Ph. COURARD, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ;
 • De h. S. VERHERSTRAETEN, Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken ;
 • Mevr. M. DE BLOCK, Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie ;
 • De h. H. BOGAERT, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken ;
 • De h. J. CROMBEZ, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste Minister.