22 mei 2021 11:03

Samenstelling van de raden van bestuur van de federale culturele instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van de Federale Culturele Instellingen Sophie Wilmès de samenstelling goed van de raden van bestuur van de drie federale culturele instellingen.

Voor de Koninklijke Muntschouwburg worden de volgende leden benoemd voor zes jaar:

Franstalige leden

Nederlandstalige leden

Philippe DELUSINNE   

Hadewig DE CORTE

Virginie CORDIER

Francis MAES

Roland CRACCO

Jutte VAN DER WERFF TEN BOSCH

Jean-Edouard CARBONNELLE

Lutgart DE POORTER

Laurette ONKELINX

Luc VAN GORP

Sébastien VAN BELLEGEM

Leen VANDECRUYS

Het waarnemend lid behoort tot de Duitstalige Gemeenschap. Het betreft Yves KREINS.

Voor het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) worden de volgende leden benoemd voor zes jaar:

Franstalige leden

Nederlandstalige leden

Isabelle MAZZARA (voorzitster)

Hilde LAGA

Thierry BOUCKAERT

Christine CLAUS

Jean EYLENBOSCH

Jan CORNILLIE

Hakima DARMOUCH

Jos GEYSELS

Mohamed OUACHEN

Els SILVRANTS BARCLAY (vicevoorzitster)

Zehra SAHIN

Dominique SAVELKOUL

Voor het Nationaal Orkest van België worden de volgende leden benoemd voor drie jaar:

Franstalige leden

Nederlandstalige leden

Francis BURSTIN

Gust VRIENS (voorzitter)

Laurence CHRISTIANS

Luc HAEGEMANS

Paméla MALEMPRE

Claire TILLEKAERTS

 

Clair YSEBAERT

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende samenstelling van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg

Ontwerp van koninklijk besluit houdende samenstelling van de raad van bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten

Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van het Nationaal Orkest van België

Ontwerp van ministerieel besluit houdende samenstelling van de raad van bestuur van het Nationaal Orkest van België