13 mei 2016 17:41

Samenstelling van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft de samenstelling van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude te wijzigen.

Vanaf 2 mei 2016 wordt de heer Bart Tommelein vervangen door de heer Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, binnen het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude