27 jan 2023 16:30

Samenvattend rapport van de Klimaattafels

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi akte van het samenvattend rapport van de Klimaattafels.

Met het oog op het verbeteren van de participatie en de betrokkenheid van stakeholders, experten en academici bij de ontwikkeling en de opvolging van het beleid, werden in het najaar van 2022 klimaattafels georganiseerd, waarbij het maatschappelijke middenveld en de experten werden betrokken bij de evaluatie van het beleid voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in de volgende domeinen:

  • Fiscaliteit en Duurzame Financiën
  • Energie
  • Transport en Duurzame mobiliteit
  • Circulaire economie
  • Federale overheidsgebouwen

Het samenvattende rapport zal gebruikt worden door de beleidsmakers voor de aanpassing en uitwerking van mogelijke bijkomende beleidsmaatregelen met het oog op de actualisering van de federale bijdrage aan het geïntegreerde nationaal Energie- en Klimaatplan, waarvan ons land tegen eind juni 2023 een ontwerp van geactualiseerd plan moet indien bij de Europese Commissie.