09 jul 2008 10:28

Samenwerkingsakkoord Airbus

Op initiatief van Sabine Laruelle, minister van Wetenschapsbeleid, en Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen, heeft het overlegcomité deze voormiddag kennis genomen van het samenwerkingsakkoord over de verdeling van 178 miljoen euro die de federale staat toekent voor de deelname van de Belgische industrie aan de bouw van de Airbus A350 XWB.

Op initiatief van Sabine Laruelle, minister van Wetenschapsbeleid, en Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen, heeft het overlegcomité deze voormiddag kennis genomen van het samenwerkingsakkoord over de verdeling van 178 miljoen euro die de federale staat toekent voor de deelname van de Belgische industrie aan de bouw van de Airbus A350 XWB.

Het akkoord werd gesloten tussen de federale staat en de drie gewesten, vertegenwoordigd door Kris Peeters, minister-president van het Vlaams gewest, Patricia Ceyssens, Vlaams minister van Economie, Rudy Demotte, minister-president van het Waals gewest, Jean-Claude Marcourt, Waals minister van Economie, Charles Picqué, minister-president van het Brussels gewest, Benoît Cerexhe, Brussels minister van Economie.

Over dit akkoord werd eerst met vertegenwoordigers van de Vlaamse, Waalse en Brusselse luchtvaartindustrie overlegd.

De A350 XWB zal in 2013 in gebruik worden genomen. Het is het nieuwe Europese middelgrote vliegtuig. Het zal 250 tot 350 passagiers kunnen vervoeren over middellange en lange afstanden.

De Belgische luchtvaartindustrie speelt een belangrijke rol sinds de oprichting van Airbus. Dankzij deze federale enveloppe zullen onze ondernemingen de grote onderzoeks- en ontwikkelingskosten kunnen dragen voor hun deelname aan het programma. De terugbetaling van de steun zal gebeuren volgens het succes van de A350 XWB en dus volgens de omzet die door de Belgische ondernemingen zal worden geboekt.