03 apr 2009 11:53

Samenwerkingsakkoord Benelux

Samenwerkingsakkoord over de vertegenwoordiging van België in de instellingen van de Benelux

Samenwerkingsakkoord over de vertegenwoordiging van België in de instellingen van de Benelux

De ministerraad heeft een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen goedgekeurd over de vertegenwoordiging van België in de instellingen van de Benelux.

Op 17 juni 2008 ondertekenden de eerste ministers en de ministers van Buitenlandse Zaken van de Benelux, de minister-presidenten van de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap en de bevoegde ministers van het Waalse gewest, de Vlaamse gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk gewest het nieuwe Benelux-verdrag in den Haag. 

Voor de ratificatie van dat verdrag is een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten nodig. Het akkoord regelt de coördinatie, organiseert een bestendige overlegstructuur en de vertegenwoordiging van de instellingen in de Benelux unie.