15 dec 2023 18:34

Samenwerkingsakkoord betreffende de maximumfactuur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed betreffende de maximumfactuur, de forfaitaire toelage voor chronisch zieken en het statuut van persoon met een chronische aandoening.

Het samenwerkingsakkoord bepaalt dat de remgelden voor de uitgaven voor gezondheidszorg van overgedragen geneeskundige verstrekkingen verder in aanmerking worden genomen voor de toepassing van de maximumfactuur, de forfaitaire toelage voor chronisch zieken en het statuut van persoon met een chronische aandoening, zoals dat vóór de zesde staatshervorming het geval was.

Tevens wordt er een vergoeding vastgesteld die de deelgebieden daarvoor verschuldigd zijn aan de federale overheid. Die vergoeding zal worden afgehouden van de dotaties en zal worden bepaald op basis van de werkelijke meeruitgaven, met als minimum de gemiddelde vergoeding voor de maximumfactuur voor de periode 2016-2019.

De ministerraad keurt bovendien het voorontwerp van wet houdende instemming met dit ontwerp van samenwerkingsakkoord goed. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de maximumfactuur, de forfaitaire toelage voor chronisch zieken en het statuut van persoon met een chronische aandoening