15 sep 2017 16:57

Samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een digitaal systeem voor de telling van de papieren stembiljetten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, het Waals Gewest en de Vlaamse overheid betreffende de ontwikkeling van een systeem voor de digitale telling van de papieren stembiljetten.

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt de lancering van een gezamenlijke overheidsopdracht betreffende de ontwikkeling van een systeem voor de digitale telling van de papieren stembiljetten. De opdracht bestaat uit de twee volgende posten:

  • post 1 (vast gedeelte): ontwikkeling van het nieuwe systeem voor de digitale telling van de papieren stembiljetten;
  • post 2 (voorwaardelijk gedeelte): raamovereenkomst betreffende het gebruik van het nieuwe systeem voor de digitale telling van de papieren stembiljetten en het evolutief onderhoud ervan, waarvoor de Belgische staat zal optreden als aankoopcentrale.

Deze raamovereenkomst zal vijf jaar gelden (met een mogelijke verlenging van vijf jaar) om het gebruik van het nieuwe systeem mogelijk te maken voor twee verkiezingen (in 2018 en 2024 voor de deelgebieden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en in 2019 en 2024 voor de federale staat tijdens de gelijktijdige verkiezingen).