15 sep 2017 16:57

Samenwerkingsakkoord betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke lijst van erkende organismen voor de controle van de digitale kiessystemen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke lijst van erkende organismen voor de controle van de digitale kiessystemen, alsook betreffende het opzetten van toekomstige samenwerkingsverbanden.

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de deelgebieden beoogt de lancering van een gemeenschappelijke kandidatenoproep betreffende de opmaak van een gemeenschappelijke lijst van erkende dienstverleners voor de controle van de conformiteit van de kiessystemen (zowel voor de stemming als voor de elektronische overdracht van de verkiezingsgegevens en -resultaten).

Gezien de diverse federale en gefedereerde administraties die betrokken zijn bij het verkiezingsproces lijkt het nuttig om gemeenschappelijke adviesorganismen aan te stellen voor de verschillende overheden. De gebruikte software bij verkiezingen wordt immers ontwikkeld op basis van gemeenschappelijke overheidsopdrachten. Het is dus logisch dat de verschillende overheden een beroep doen op dezelfde organismen en daarbij de adviesaanvragen bundelen en zo duidelijk synergie nastreven.