24 jun 2021 18:16

Samenwerkingsakkoord betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitale Covid-certificaat van de EU en het Covid Safe Ticket – eerste lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de deelgebieden goed betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-Covid-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt een solide juridische basis te voorzien zodat de burgers het digitaal EU-Covid-certificaat kunnen verkrijgen om het vrij verkeer van personen binnen de lidstaten ten volle te faciliteren. Het akkoord is ook bedoeld om de toegang tot proef-en pilootprojecten te regelen vanaf de bekendmaking van het akkoord, alsook de toegang tot massa-evenementen op grond van het Covid Safe Ticket vanaf 13 augustus.

Daarenboven wordt een globaal overzicht gegeven van PLF-gegevens (Passenger Locator Form) zodat dit als norm wordt geregeld. Het laatste onderdeel van het ontwerp voorziet in een duurzaam juridisch kader voor de verwerking van persoonsgegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitoefenen in België.

Het ontwerp van wetgevend samenwerkingsakkoord gaat vergezeld van een uitvoerend samenwerkingsakkoord, waarin de nadere regels worden omschreven die zijn vereist voor de uitvoering ervan. De ministerraad heeft voorts het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord goedgekeurd. De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Ontwerp van samenwerkingsakkoord en ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-Covid-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België