15 sep 2023 16:37

Samenwerkingsakkoord inzake de erkenning van verzekeringsinstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap inzake verzekeringsinstellingen.

Het akkoord regelt de voorwaarden voor de erkenning en de tussenkomst van de Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en de Kas der Geneeskundige Verzorging HR Rail als verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap enerzijds, en de uitbreiding van de controleopdrachten van de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) anderzijds.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der Geneeskundige Verzorging HR Rail als verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap, en betreffende het toezicht op de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Voorontwerp van wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der Geneeskundige Verzorging HR Rail als verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap, en betreffende het toezicht op de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen