15 dec 2023 18:34

Samenwerkingsakkoord inzake de gegevensverwerking via CoBRHA+ - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet  goed over de verwerking van gegevens van zorgactoren via de database CoBRHA+.

CoBRHA+ (Common Base Register For Healthcare Actor) is een gemeenschappelijke authentieke bron van de federale overheid en de gefedereerde entiteiten met professionele gegevens over gezondheidszorg- en zorgbeoefenaars en organisaties in de gezondheid of de zorg. Publicatie in CoBRHA+ is alleen mogelijk voor authentieke bronnen die partners zijn van het eHealth-platform.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt een bijkomend juridisch kader te creëren voor CoBRHA+ en voorziet hoofdzakelijk in een aantal bepalingen over de hosting en het beheer van de gegevensbank, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van professionele gegevens, de bewaringstermijn en de verwerkingsverantwoordelijken.

Via het voorontwerp van wet stemmen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie in met het samenwerkingsakkoord betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot CoBRHA+.

Het voorontwerp, dat is aangepast aan het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelgd aan de Koning met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.