22 dec 2023 20:41

Samenwerkingsakkoord inzake de uitwisseling van gedeelde gezondheidsgegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wetgevend samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat en de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke en Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest betreffende het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren in de sociale en gezondheidssector.

Het voorontwerp van samenwerkingsakkoord heeft tot doel de uitwisseling van gedeelde gezondheidsgegevens mogelijk te maken via gezondheidskluizen, hubs en metahubs, en dit voor zowel primair als secundair gebruik van die gegevens door rechtmatige gebruikers. Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid voor de zorggebruiker om de toegang tot zijn digitaal gedeelde gezondheidsgegevens te regelen met de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars, zorgbeoefenaars of een zelf samengesteld zorgteam, en de vertegenwoordiging van de gefedereerde entiteiten in het eHealth Platform en het Health Data Agency.

Tevens wordt in dit samenwerkingsakkoord de creatie van een interfederale BelRAI-gegevensbank voorzien alsook de mogelijkheid voor een of meerdere gefedereerde entiteit(en) om een eigen BelRAIgegevensbank op te richten en te gebruiken. In dat kader voorziet het voorontwerp van samenwerkingsakkoord ook de verwerking van persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan BelRAI-beoordelingen, deelbeoordelingen en BelRAI-resultaten en in de uitwisseling van gedeelde gezondheidsgegevens met betrekking tot een BelRAI-resultaat.

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord goed en het voorontwerp van samenwerkingsakkoord goed.

Het voorontwerp van samenwerkingsakkoord wordt voor akkoord voorgelegd aan het Overlegcomité en ter advies aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voorontwerp van wetgevend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren in de sociale en gezondheidssector

Voorontwerp van wet houdende instemming met het wetgevend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren in de sociale en gezondheidssector