10 feb 2017 13:50

Samenwerkingsakkoord met het Havenbedrijf Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen, Jan Jambon akkoord met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Regie der Gebouwen en het Havenbedrijf Antwerpen (HA) om een project voor de Scheepvaartpolitie te realiseren. 

De Regie der Gebouwen kan participeren aan een Design-Build-Maintain (DBM) project van Havenbedrijf Antwerpen nv (HA) waarbij de overheidsopdracht voor de bouw van een nieuwe centrale werkplaats voor de havendiensten kan uitgebreid worden met de bouw van administratief en logistiek complex voor een nieuwe huisvesting voor de Scheepvaartpolitie te Antwerpen op de rechteroever (SPNA). Daartoe moet een samenwerkingsovereenkomst met het HA worden afgesloten.

Het nieuwbouwproject van het HA beoogt het samenbrengen van de watergebonden technische diensten in een nieuwe centrale werkplaats met kantoren en een sociale ruimte, en omgevingsaanleg, met het oog op meer efficiënte en flexibele inzet van mensen en middelen en het verbeteren van de snelheid en kwaliteit van de dienstverlening. De geselecteerde site ter hoogte van Kaai 602-612 is voldoende groot om er het project SPNA te integreren.

Daarnaast krijgt de minister belast met de Regie der Gebouwen de opdracht om de bestaande concessieovereenkomsten voor de federale eigendom Oosterweelsteenweg 223, te Antwerpen, op te zeggen en het terrein te verkopen.