09 nov 2007 11:00

Samenwerkingsakkoord met Luxemburg

Verlenging van het samenwerkingsakkoord met Luxemburg over het register voor broeikasgassen 2008-2011

Verlenging van het samenwerkingsakkoord met Luxemburg over het register voor broeikasgassen 2008-2011

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Leefmilieu Bruno Tobback om het samenwerkingsakkoord over het register van broeikasgassen met Luxemburg vanaf 1 januari 2008 met ten hoogste 48 maanden te verlengen. Het akkoord dat op 16 november 2005 ondertekend werd loopt op 31 december 2007 af. De nieuwe overeenkomst voorziet een duur van 12 maanden die drie maal kan worden verlengd. Luxemburg cofinanciert de registerwerking met 659.457 euro tussen 2008 en 2011 waardoor het land in ruil rechtszekerheid bekomt voor: - de ontwikkeling en het onderhoud van haar nationaal register voor broeikasgassen, - de configuratie en het onderhoud van de hardware infrastructuur en de netwerkinfrastructuur. De verlenging bouwt voort op de positieve ervaring van de afgelopen twee jaar. De beslissing kadert volledig binnen de opdracht van de ontslagnemende regering om de continuïteit van het gezag en de fundamentele belangen van de staat veilig te stellen.