28 mrt 2014 17:40

Samenwerkingsakkoord over de instapstages

De ministerraad stemt in met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen over de instapstages. Het is het resultaat van het overleg dat plaatsvond om afspraken te maken over het stelsel van de hervormde instapstages.

De hervorming van de instapstages heeft als doel om jaarlijks 10 000 werkzoekende schoolverlaters de kans te bieden om op de werkvloer een opleiding te volgen en een eerste werkervaring op te doen. Met het samenwerkingsakkoord verbinden de gemeenschappen en gewesten zich ertoe om:

  • de instapstages zo veel mogelijk te integreren in de bestaande, gekende stelsels van individuele beroepsopleidingen in ondernemingen (IBO) en indien nodig hun regelgeving aan te passen
  • de doelgroep en de duur van de instapstages eventueel te verfijnen in functie van de specifieke behoeften
  • hun bevoegde diensten in te schakelen in de promotie, uitwerking, ondersteuning en opvolging van het stelsel in het algemeen
  • hun diensten te belasten met de toeleiding van werkzoekenden naar een instapstage
  • de 10 000 instapstages te verdelen over de gemeenschappen en gewesten

De ministerraad heeft op 20 juli 2012 beslist om vanaf 2013 jaarlijks 10 000 instapstages of werkleerplaatsen te plannen.

voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 november 2013 tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de instapstages