25 jul 2008 12:45

Samenwerkingsakkoord over de meerwaardeneconomie

Regels voor de toewijzing van middelen in het kader van het samenwerkingsakkoord over de meerwaardeneconomie voor 2006 en 2007

Regels voor de toewijzing van middelen in het kader van het samenwerkingsakkoord over de meerwaardeneconomie voor 2006 en 2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grootstedenbeleid Marie Arena de regels vastgelegd voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en de controle erop in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gewesten en de Duitstalige gemeenschap over de meerwaardeneconomie. Voor 2006 wordt 15.343.756 euro uitgetrokken voor de cofinanciering van de gemeenschappelijke acties voor sociale economie. Hiervan is 13.313.756 euro bestemd voor de financiering van gemeenschappelijke acties om de ontwikkeling van de sociale ecoomie te ondersteunen en 2.030.000 euro voor de financiering van gemeenschappelijke acties op het gebied van buurt- en nabijheidsdiensten.

Voor 2007 is een bedrag uitgetrokken van 15.573.912 euro voor de cofinanciering van de gemeenschappelijke acties voor sociale economie. 13.523.462 euro is bestemd voor de financiering van gemeenschappelijke acties om de ontwikkeling van de sociale economie te ondersteunen en bijkomend 2.060.450 euro voor de financiering van gemeenschappelijke acties op het gebied van de buurt- en nabijheidsdiensten.  

De verdeling over de drie gewesten en de Duitstalige Gemeenschap gebeurt als volgt:
- 55,7% voor gezamenlijke initiatieven met het Vlaams Gewest
- 33% voor gezamenlijke initiatieven met het Waals Gewest,
- 10% voor gezamenlijke initiatieven met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
- 1,3% voor gezamenlijke initiatieven met de Duitstalige Gemeenschap. 

De concrete acties met de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap zullen worden vastgelegd in de bilaterale overeenkomsten die de minister, bevoegd voor Sociale Economie, sluit met de bevoegde ministers van de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap.