25 nov 2022 18:00

Samenwerkingsakkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi en van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de drie gewesten goed betreffende sommige bepalingen van de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten van 2015 tot en met 2020.

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord regelt de volgende elementen:

1. De verdeling van de opbrengsten uit de veiling van emissierechten van 2021 en 2022:

 • voor het Vlaamse Gewest: 52,76%
 • voor het Waalse Gewest: 30,65%
 • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 7,54%
 • voor de Federale Staat: 9,05%

2. De verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten van 2015 tot en met 2020:

 • voor het Vlaamse Gewest: 60 000 000 euro
 • voor het Waalse Gewest: 37 000 000 euro
 • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 10 000 000 euro
 • voor de Federale Staat: 28 757 458 euro

3. De vaststelling van de minimumbijdrage van elke contracterende partij aan de internationale klimaatfinanciering van 2021 tot en met 2024:

  2021 2022 2023 2024
Vlaams Gewest 15 500 000 euro 16 500 000 euro 17 500 000 euro 18 500 000 euro
Waals Gewest 8 500 000 euro 12 500 000 euro 14 500 000 euro 16 500 000 euro
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 750 000 euro 2 750 000 euro 3 000 000 euro 3 000 000 euro
Federale Staat 100 000 000 euro 100 000 000 euro 100 000 000 euro 100 000 000 euro

4. De vaststelling van de bijdrage vanaf 2021 van elke contracterende partij aan het referentieaandeel (13%) energie uit hernieuwbare bronnen:

 • voor het Vlaamse Gewest: 25 211 GWh
 • voor het Waalse Gewest: 17 026 GWh
 • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 879 GWh
 • voor de Federale Staat: 8 360 GWh

Daarnaast keurt de ministerraad ook het voorontwerp van wet houdende instemming met dit samenwerkingsakkoord goed. Dat wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende sommige bepalingen van de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor het begin van de periode 2021-2030 en de verdeling van de federale opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de jaren 2015 tot en met 2020