13 mrt 2009 10:58

Samenwerkingsakkoord over het afvalstoffenverdrag

Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten over het afvalstoffenverdrag

Samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten over het afvalstoffenverdrag

De ministerraad heeft het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten goedgekeurd over de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (ook afvalstoffenverdrag).

Het ontwerp dat staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe voorstelde, regelt de samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten die nodig is om de wet van 19 juni 2009 uit te voeren. Met die wet stemt België in met het afvalstoffenverdrag. Er wordt een stuurgroep aangeduid die de uitvoering op nationaal vlak zal coördineren. Het Instituut voor het Transport langs de binnenwateren zal de taak van Nationaal Instituut uitoefenen. Ten slotte regelt het akkoord de uitgaven die de uitvoering van het Verdag zal vergen.