10 jan 2014 14:14

Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten voor het strafrechtelijk en het veiligheidsbeleid

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed met de instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten voor het strafrechtelijk en het veiligheidsbeleid.

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming zullen de gemeenschappen en de gewesten nieuwe bevoegdheden krijgen op het vlak van verkeersveiligheid, werkgelegenheid, volksgezondheid en jeugdbescherming. De deelstaten worden daarom nauwer betrokken bij het beleid om de samenhang van het strafrechtelijk en het veiligheidsbeleid te verbeteren.

Het akkoord omschrijft de samenwerking van de deelstaten met de federale staat voor de materies die tot hun bevoegdheid behoren op het vlak van:

  • het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie en het opstellen van richtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid
  • het formaliseren van de vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs-generaal
  • de kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.