06 jul 2012 18:09

Samenwerkingsakkoord tussen het KMI en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust voor het kustweerbericht

De ministerraad keurt, op voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Paul Magnette, een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen het Koninklijk Meteorologisch Instituut en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) over het kustweerbericht en de veiligheidsopdrachten die ermee verband houden.

Het KMI en het MDK zijn bij de uitvoering van hun openbare opdrachten en doelstellingen elk verantwoordelijk voor specifieke aspecten van het kustweerbericht. Dankzij het samenwerkingsakkoord kunnen ze hun samenwerking vastleggen zodat ze hun taken en verantwoordelijkheden op elkaar kunnen afstemmen. Dat zal de doeltreffendheid en de kostenbeperking in de hand werken.