12 feb 2021 17:21

Samenwerkingsprotocol tussen het ACFO, IF en FIA

De ministerraad neemt akte van het samenwerkingsprotocol tussen het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO), het interfederaal korps van de Inspectie van Financiën (IF) en de Federale Interne Auditdienst (FIA).

Het samenwerkingsprotocol heeft een dubbele finaliteit, met name:

  • het concretiseren van het principe van de single audit tussen de FIA en de IF, voor wat het beheer en de aanwending van de EU-Fondsen betreft
  • de structurele organisatie van het uitwisselen van informatie en aanbevelingen tussen enerzijds de IF in het kader van de uitoefening van haar taken, en anderzijds de FIA in het kader van de voorbereidende, uitvoerende en opvolgingsfase van de risico-gebaseerde audits die door deze laatsten worden uitgevoerd