20 jul 2023 18:32

Sancties voor overtredingen op de gas-, waterstof- en elektriciteitswet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed dat voorziet in strafrechtelijke en administratieve sancties voor inbreuken op de gas-, waterstof- en elektriciteitswet.

Het voorontwerp van wet beoogt te voorzien in administratieve sancties in aanvulling van de bestaande strafrechtelijke sancties voor sommige bepalingen van de gas-, waterstof- en elektriciteitswet.

Daartoe voorziet dit ontwerp in een afzonderlijk geheel van opsporings- en vervolgingsmaatregelen die van toepassing zijn op voornoemde wetten, alsook in specifieke wijzigingen van bepalingen in wetten. 

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet betreffende de strafrechtelijke en administratieve sancties betreffende de inbreuken op sommige bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten, van de wet van betreffende het vervoer van waterstof door middel van leidingen en van hun uitvoeringsbesluiten