20 jul 2006 17:00

Sanitel

Toekenning van de opdracht Sanitel reengineering

Toekenning van de opdracht Sanitel reengineering

De ministerraad nam akte van de gevolgde procedure voor de toekenning van de opdracht Sanitel reengineering aan een externe partner. Dit dossier werd aan de ministerraad voorgelegd door de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De opdracht omvat het herwerken van de 15 jaar oude Saniteltoepassing met betrekking tot de traceerbaarheid van levende dieren in de Belgische voedselketen. De reengineering van de bestaande Saniteltoepassing heeft tot doel de identificatie en registratie van nutsdieren, het beheer van ziektehaarden en het beheer van de informatie inzake voedselveiligheid. De opdracht werd aangekondigd in het publicatieblad van de Europese gemeenschappen. Achttien bedrijven stelden zich kandidaat, waarvan er tien werden weerhouden. Een lastenboek werd aan de tien weerhouden kandidaten toegestuurd. Er werden vijf offertes ingediend waarvan er drie na evaluatie werden weerhouden. Met deze drie kandidaten werd een onderhandeling opgezet. De firma EDS werd weerhouden als leverancier voor de Sanitel reengineering.