27 apr 2007 17:00

Schengen

Toetreding van Zwitserland tot Schengen

Toetreding van Zwitserland tot Schengen

Zwitserland wordt bijna volledig omringd door de lidstaten van de Europese Unie en vormt zo een eiland binnen Europa. Sinds enkele jaren wordt er steeds intenser samengewerkt tussen de verschillende overheden en worden de banden steeds meer aangehaald. Met de toetreding van Zwitserland tot de Schengenruimte wordt de strijd tegen de internationale criminaliteit verder opgevoerd en worden tegelijk nieuwe mogelijkheden gecreëerd om een vlot grensoverschrijdend personenverkeer te organiseren. De fenomenen van criminele netwerken (drugs, illegale wapenhandel…), het terrorisme en de mensenhandel zullen voortaan immers nog doeltreffender kunnen worden aangepakt door een versterking van de buitengrenzen van de Unie, door een betere samenwerking tussen de verschillende politiediensten en door een efficiënte informatie-uitwisseling wat gezochte en ongewenste personen betreft. Ook de afhandeling van de asielaanvragen zal zo worden georganiseerd dat dubbel werk voortaan wordt uitgesloten. De toetreding tot de Overeenkomst van Dublin, waartoe Zwitserland zich eveneens verbindt, zal België ontlasten van elkaar opvolgende asielaanvragen. Door één staat aan te duiden die voor de volledige asielprocedure instaat, worden dure procedures vermeden en krijgen de kandidaat-vluchtelingen een garantie op een degelijke behandeling. Zwitserland krijgt ook toegang tot EURODAC, dat toelaat personen te identificeren op basis van digitale vingerafdrukken. De toetreding tot de Schengenruimte zorgt tenslotte voor een afschaffing van verschillende bureaucratische hindernissen die het reizen binnen de Europese Unie en Zwitserland momenteel belemmeren. Voor de personen die nu verplicht worden om een visum te verwerven, zoals bepaalde niet-Europese toeristen, zal voortaan een eenvormig Schengenvisum volstaan om drie maanden rond te reizen. De toetreding van Zwitserland tot de Schengenruimte biedt België vele voordelen en maakt een coherenter beleid mogelijk.