16 mrt 2007 16:00

Schengen systeem NS-SIS

Inzet van personeel voor het upgraden van het Belgisch Schengensysteem N-SIS naar het nieuw Schengensysteem NS-SIS

Inzet van personeel voor het upgraden van het Belgisch Schengensysteem N-SIS naar het nieuw Schengensysteem NS-SIS

De ministerraad ging ermee akkoord een meerjarige overeenkomst van diensten op te starten voor de inzet van personeel dat belast is met de upgrade van het Belgisch systeem N-SIS naar het nieuw Schengensysteem NS-SIS bij de federale politie. De overeenkomst heeft tot doel: - de goede werking van de nieuwe voorgestelde toepassing NS-SIS te leveren, te installeren en te demonstreren; - de goede werking van de communicatie tussen het voorgestelde Belgische N-SIS en de centrale systemen van Straatsburg en de federale politie te leveren, te installeren, te optimaliseren en te demonstreren. Het Schengen Informatie Systeem wordt gebruikt voor de uitwisseling van politie- en gerechtelijke gegevens tussen de landen van de Schengenruimte.