20 jul 2006 17:00

Scholingsbeding

Invoeging van een artikel rond het scholingsbeding in de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten

Invoeging van een artikel rond het scholingsbeding in de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet (*) betreffende de arbeidsovereenkomsten. Het voorstel gaat uit van de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk. Het voorontwerp heeft tot doel een artikel rond het scholingsbeding in te voegen in de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten. Sommige werkgevers bieden aan hun werknemers de mogelijkheid om een gespecialiseerde vorming te volgen. In ruil voor deze vorming en voor de kost die ze veroorzaakt voor de onderneming, is het gerechtvaardigd dat de werkgevers wensen dat deze werknemers gedurende een bepaalde periode in de onderneming blijven werken en dat de vormingskost wordt gecompenseerd. Het doel van het scholingsbeding is dus onder bepaalde voorwaarden aan de werkgever en de werknemer de mogelijkheid te bieden om een terugbetaling van een gedeelte van de vormingskosten overeen te komen ingeval van vertrek van de werknemer vóór een overeengekomen periode. De invoeging van een scholingsbeding moet vrijwillig overeengekomen zijn door de partijen in de arbeidsrelatie. Ze moet dus voor de werknemer een vrijwillig karakter hebben. (*) van 3 juli 1978.