06 jul 2020 17:13

Schrappen van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 4 augustus 2020

In het kader van zijn kasbeheer heeft het Federaal Agentschap van de Schuld beslist om de aanbesteding van schatkistcertificaten op dinsdag 4 augustus te schrappen.