01 jun 2012 17:37

Schuldenkwijtschelding voor onterecht ontvangen uitkeringen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat in de reglementering van de loopbaanonderbreking en tijdskrediet een stelsel van kwijtschelding van schulden door het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) invoert.

Via een administratieve procedure kan het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) afzien van de teruggave van onterecht ontvangen uitkeringen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet zoals ook mogelijk is voor werkloosheidsuitkeringen. De kwijtschelding kan worden voorgesteld door een schuldbemiddelaar in een minnelijke aanzuiveringsregeling in het kader van een collectieve schuldenregeling.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.