16 mei 2008 11:15

Schuldkwijtschelding Liberia

Belgische bijdrage aan de kwijtschelding van de schulden van Liberia door het Internationaal monetair fonds

Belgische bijdrage aan de kwijtschelding van de schulden van Liberia door het Internationaal monetair fonds

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding van Liberia door het Internationaal Monetair Fonds.

Op 22 februari 2008 bevestigde de ministerraad zijn akkoord van 9 november 2007 om het Belgische aandeel in de SCA-1-reserves en de deffered charges adjustment van het IMF te gebruiken om de kwijtschelding van de schulden van Liberia te financieren. De schuldkwijtschelding moet Liberia de slagkracht geven om aan zijn economische wederopbouw te werken. Ze wordt grotendeels gefinancieerd door de special contingent account en de deffered charges adjustments waarin alle leden van het IMF bijdragen om mogelijke verliezen door wantbetalingen te dekken. België heeft een aandeel van 7,5 miljoen SDR dat het IMF zal vrijgeven (ongeveer 8,2 miljoen euro). 

Het IMF heeft de lidstaten gevraagd die middelen te gebruiken om de schulden van Liberia kwijt te schelden en heeft daarvoor een Liberia Administered account geopend.

sca = special contingent account
deferred charges adjustments = aanpassingen van uitgestelde lasten
SDR= special drawing rights