02 sep 2011 15:57

Schuldomzetting voor Egypte

Schuldomzetting van een deel van de Egyptische terugbetalingsverplichtingen op in het verleden toegekende staatsleningen

Schuldomzetting van een deel van de Egyptische terugbetalingsverplichtingen op in het verleden toegekende staatsleningen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om een schuldomzetting toe te kennen voor een deel van de Egyptische terugbetalingsverplichtingen op staatsleningen die in het verleden zijn toegekend.

Deze schuldomzettingsoperatie ten gunste van Egypte bestaat erin een bedrag van 2.240.337,72 euro om te zetten in Egyptische ponden om zo het Egyptische economische herstel te steunen na de gebeurtenissen in het voorjaar van 2011. Het is de bedoeling vóór eind 2011 een bilateraal schuldomzettingsakkoord te ondertekenen tussen België en Egypte.

De deelname aan een gecoördineerde debt for aid swap-operatie zal beperkt blijven tot de omzetting van drie vervaldagen of annuïteiten (2011, 2012, 2013) van de nog uitstaande geconsolideerde ODA-schuld op basis van het akkoord van de Club van Parijs van 25 mei 1991.

De gezamenlijke schuldomzettingsoperatie werkt een betere donorcoördinatie in de hand. Voor België biedt deze samenwerking een praktische oplossing voor de controle- en beheersproblemen die bilaterale swap-operaties met zich meebrengen.