06 feb 2017 10:33

SCREENING KANDIDAAT-CIPIERS BIJ SELOR: NIEUWE SELECTIEPROCEDURE

Brussel, 6 februari 2017 – Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) van de FOD Justitie is op zoek naar 245 penitentiair bewakingsassistenten (cipiers). Ze doen hiervoor beroep op Selor om de kandidaten te screenen op de nodige competenties die vereist zijn voor de uitoefening van deze job. De selectieprocedure verloopt voortaan via de standaard screening van Selor.
 

245 vacatures voor de penitentiaire inrichtingen
Het DG EPI van de FOD Justitie is op zoek naar 245 penitentiair bewakingsassistenten (cipiers), 140 Nederlandstaligen en 105 Franstaligen. Nederlandstalige kandidaten kunnen aan de slag in Antwerpen, Brussel, Kempen, Oost- en West-Vlaanderen. Solliciteren kan vanaf 6 februari tot en met 20 februari via Selor.

 

Van ongoing procedure naar een specifieke procedure 
De laatste jaren verliep de rekrutering van penitentiair bewakingsassistenten volgens het ‘ongoing principe’. Dit wil zeggen dat kandidaten altijd konden solliciteren en een regio kiezen bij hun sollicitatie. Daarna ontvingen ze een volgnummer en in functie van de rekruteringsbehoefte van het DG EPI van de FOD Justitie, werden ze uitgenodigd om hun pc-testen af te leggen bij Selor.


In november 2015 werd deze procedure offline gehaald omdat de wachtlijsten van kandidaten voldoende groot waren. Momenteel vinden de laatste testsessies via deze ongoing procedure plaats om te voldoen aan de wervingsbehoeften tot de laureatenlijsten van de nieuwe procedure beschikbaar zijn. In overleg met de de FOD Justitie werd de procedure herzien. Deze verloopt voortaan via de standaardscreening van Selor.


Dit model bevat twee grote etappes :

  • een generieke screening (pc-testen) die de generieke competenties en cognitieve vaardigheden meet om op niveau C (hoger secundair onderwijs) te functioneren
  • een functiespecifieke screening die meet of de kandidaat over de vereiste specifieke competenties beschikt om de job van penitentiair bewakingsassistent te kunnen uitoefenen.

 

Deze screening verloopt in 2 fases: pc-testen en een interview. Deze testen zijn gebaseerd op de realiteit en de vacatures binnen het gevangeniswezen en werden samen met een panel van experten van de FOD Justitie ontwikkeld.

 

Wat verandert concereet?
Naast de specificiteit van het screeningsmodel hierboven toegelicht, zijn dit de voornaamste veranderingen ten opzichte van de vorige procédure :

 

  • De publicatieperiode is beperkt: de job zal openstaan voor sollicitaties gedurende 14 dagen wanneer er nood is aan dit profiel in een specifieke regio.
  • Kandidaten met interesse in verschillende regio’s zullen voor elke vacature apart moeten solliciteren. Ze hoeven de test wel maar één keer af te leggen.
  • De job is op niveau C (hoger secundair onderwijs) maar zowel kandidaten van niveau C als niveau D (geen diploma) kunnen deelnemen. Deze laatste moeten wel eerst een instapkaart behalen om deel te kunnen nemen aan de rest van de procedure.
  • De geslaagden verschijnen op een laureatenlijst en zullen in volgorde van hun slagen een job aangeboden krijgen (mits het voldoen aan het medisch onderzoek).

 

Voor meer informatie over de huidige selectie  en de selectieprocedure , kan je op de website van Selor terecht.
Je kan ook het filmpje bekijken dat de DG EPI van de FOD Justitie heeft gemaakt, om een beter beeld te hebben van de job als penitentiair bewakingsassistent (cipier).

 

Contact
Aurélie Damster
Communication Manager
T +32 (0)2 788 66 33
G +32 (0)473 27 85 05
E aurelie.damster@selor.be


Over Selor
Selor is het selectiebureau van de federale overheid en brengt kandidaten met meer dan 150 potentiële werkgevers. Jaarlijks vullen we zo’n 3.000 vacatures in. Bij federale overheidsdiensten, maar net zo goed bij andere overheden. Wat telt zijn onze neutrale selectieprocedures, die gelijke kansen voor iedereen garanderen. Diezelfde filosofie geldt voor al onze procedures, waar jaarlijks zo’n 100.000 kandidaten aan deelnemen. Selor werkt volledig digitaal. Solliciteren of inschrijven voor testen gebeurt steeds online. De kantoren van Selor bevinden zich in Brussel, en daarnaast werkt Selor werkt ook samen met de VDAB, Forem en Actiris.

 

Meer algemene info op www.selor.be, meer informatie voor HR-professionals op http://client.selor.be/.